O nama

Riječ direktora

Dobrodošli na Internet prezentaciju KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Istočno Sarajevo. Na ovoj web adresi ćete naći osnovne informacije o našem preduzeću, kontakt adrese i telefone, kao i sve ostale aktuelne informacije. Hvala na vremenu odvojenom za posjetu našem preduzeću!

Istorijska bilješka

Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" a.d. Istočno Sarajevo, Nikole Tesle 53A, opština Istočno Novo Sarajevo osnovano je od strane Vlade Republike Srpske Odlukom o promjeni oblika organizovanja JODP "Vodovod i kanalizacija" grada Istočno Sarajevo broj: 04/1-012-595/06 od 23.02.2006. godine, a počelo je da radi u formi zatvorenog jednočlanog akcionarskog društva dana 07.08.2007. godine, kad je registrovano kod Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo pod brojem MBS: 89-02-0008-09.

U skladu sa Zakonom o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave.

("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 50/10 ) i Odlukom Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Spisak preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost u Republici Srpskoj u kojima se pravo svojine na kapitalu Republike Srpske prenosi na jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/11) dana 27.08.2012. godine u sudski registar kod Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo upisana je promjena osnivača Preduzeća i kao osnivač Preduzeća upisana je Opština Istočno Novo Sarajevo , koja je vlasnik 100% kapitala Preduzeća.

Preduzeće je pravni nasljednik Javnog osnovnog državnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" grada Srpsko Sarajevo osnovanog 25.12.1996. godine.