Cjenovnik usluga

Cjenovnik se primjenjuje od 01.08.2023.godine

FIKSNI DIO CIJENE

Obračun po profilu korisničkog vodomjera za sve kategorije korisnika (fiksni dio cijene)
Profil vodomjera korisnika Fiksni dio za vodosnabdjevanje Fiksni dio za odvodnju otpadnih voda
1/2" 2,57 0,15
3/4" 2,63 0,15
1" 4,99 0,29
5/4" 5,78 0,34
6/4" 9,65 0,57
2" 15,83 0,92
DN 50 19,56 1,14
DN 65 20,53 1,19
DN 80 20,89 1,22
DN 100 23,14 1,34
DN 150 47,78 2,78

VARIJABILNI DIO CIJENE

Obračun po m3 utrošene vode (varijabilni dio cijene)
Potrošač Cijena vode KM/m3 Cijena kanalizacije KM/m3
FIZIČKA LICA 1,10 0,42
PRAVNA LICA 1,93 0,61

VODNE NAKNADE

Obračun po m3 utrošene vode prema Odluci Vlade Republike Srpske od 20.05.2011. godine
Potrošač Naknada za iskorištavanje voda KM/m3 Naknada za zaštitu voda KM/m3
FIZIČKA LICA 0,005 0,04
PRAVNA LICA 0,005 0,04
Cijene su bez PDV-a.

Lokacija naplate