KP "Vodovod i kanalizacija" A.D. Istočno Sarajevo

Stanje za 22.11.2019. Vanredno saopštenje za korisnike usluga

Kako kratkotrajne padavine nisu dale veće rezultate na dotoku izvora Tilava, suočeni smo sa novim periodom bez padavina koji stvara probleme u tehnološkom procesu prerade vode na F...

Pročitaj više...
Servisne informacije [+]

Obavještenja