Uvedeno vrelo "Kasipovac" u sistem vodosnabdijevanja grada Istočno Sarajevo

Obavještavamo potrošače da je KP "Vodovod i kanalizacija" A.D. Istočno Sarajevo okončalo radove na uvođenju izvorišta "Kasipovac" u sistem vodosnabdijevanja. Izdašnost vrela je u minimumu 8 l/s i u danima redukcije će biti značajna podrška postojećеm kapacitetu izvorišta Tilava, uz nedavno kaptiranu "Topličinu" (izdašnost 10 l/s).

U rezervoaru Topličina koji je zajednički za ova dva vrela (Topličina i Kasipovac),  prilikom rekonstrukcije koja je rađena početkom 2021. godine, planiran je i ugrađen ulazni vod i za vrelo Kasipovac kao dio zajedničkog projekta. Takođe, ugrađena  je pumpa koja će zadovoljiti količine vode sa oba pomenuta vrela.  Sve radove izvodilo je naše Preduzeće, a troškove je snosila Opština Istočno Novo Sarajevo. Vrelo Kasipovac se nalazi u naselju Toplik i želimo istaći i pohvaliti razumijevanje dobrih domaćina Lazara Nišića, Rista Nišića i Aleksandra Škrbe koji su dozvolili da vrelo Kasipovac privremeno bude kaptirano do okončanja imovinsko-pravnih odnosa. Postavljen je privremeni cjevovod i vrelo Kasipovac dovedeno je do rezervoara "Topličina" odakle se dalje transportuje do filterskog postrojenja Tilava.

KP "Vodovod i kanalizacija" A.D Istočno Sarajevo nastavlja aktivnosti na obezbjeđivanju dodatnih količina vode kao alternativu ekstremno smanjenoj izdašnosti izvorišta Tilava, koje se nalazi na istorijskom minimumu. U tom kontekstu radi se na detaljnim hidrogeološkim istraživanjima pitkih podzemnih voda u širem području izvorišta Tilava. U toku je određivanje mikrolokacije za istražno-eksploatacionu bušotinu koja bi se nakon pozitvnog rezultata pretvorila u eksploatacioni bunar a čime bi, nadamo se, dobili dodatne količine vode.

Takođe, urađen je i projekat dovoda vode  sa izvora "Grabski mlini" koje se nalazi u naselju Kijevo, Opština Trnovo. Izdašnost vrela je oko 35  l/s a trenutna potrošnja naselja  je značajno manja od  izdašnosti vrela. Dozvolu  za ovaj projekat izdaje resorno Ministarstvo a dovodni cjevovod bi se polagao duž regionalnog puta Sarajevo – Foča. Saglasnost na trasu cjevovoda daju ,,Putevi RS".

Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" nastavlja da radi na rješavanju pitanja stabilnog vodosnabdijevanja uzorkovanog ekstremno smanjenim dotokom sa izvorišta Tilava nastalog uslijed dugotrajnih suša. Molimo građane za razumijevanje i ovim putem apelujemo da se voda troši racionalno.