U toku su radovi na realizaciji projekta „Razvoj vodovodnog sistema na ruralnom području Trebevića“

Glavni cilj projekta je razvoj i poboljšanje kvaliteta vodosnabdijevanja na ruralnom području Trebevića (Tvrdimića)  koji će se ostvariti kroz razvoj i dogradnju postojeće vodovodne infrastukture.
Prema  projektu radovi se izvode na dva lokaliteta, zaselak Jeftovići: izgradnja pumpne stanice uz postojeći rezervoar Tvrdimići V=15m3 sa  izgradnjom potisnog cjevovoda u dužini od L=650m PEHD Ø50mm, te zahvat Kalinovog vrela sa transportnim cjevovodom: uređenje i zahvatanje izvorišta Kalinovo vrelo sa izgradnjom transportnog cjevovoda u dužini od L= 2300 m PEHDØ63mm, sa dvije rasteretne komore od 5m3.

Sistem vodosnabdijevanja u Tvrdimićima je tokom 2017. rekontruisan, ali su bila neophodna dodatna ulaganja u proširenje kapaciteta izvorišta kako bi se omogućilo redovno vodosnabdijevanje sadašnjih potrošača. Realizacijom ovog projekta obezbjedit će se  dovoljne količine vode za razvoj zaseoka Jeftovići, naselja koje trenutno nema nikakav sistem vodosnabdijevanja, te razvoj poljoprivrede. Izgradnjom pumpne stanice i potisnog voda od postojećeg rezervoara do novog rezervoara područje ovog sela bi se priključilo na lokalni sistem vodosnabdijevanja.
Sredstva za realizaciju projekta obezbjeđena su iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske 59,9% od ukupne vrijednosti projekta , te 40.1% iz vlastitih sredstava.