U Beču održana dvodnevna dunavska vodna konferencija

Dunavska vodna konferencija je održana 2. i 3. maja 2018 godine u Beču, Austrija, u organizaciji Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) i Svjetske banke. 

Konferencija je okupila više od 150 predstavnika sektora voda iz više od 15 država koji su razgovarali o temama koje se odnose na „Postizanje održivih vodnih usluga i sanitacije za sve: napredak, izazovi i buduće aktivnosti u dunavskoj regiji.“ Kroz vodeće govornike, panel diskusije, poster prezentacije i interaktivne radionice, konferencija se bavila temama kao što su izazovi u postizanju održivih vodnih i sanitacijskih usluga u dunavskoj regiji, aktivnosti na nivou regiona i unutar država koje imaju za cilj postizanje održivih usluga u sektoru vodnih usluga i sanitacije, pametne politike za sveobuhvatnu uslugu, inovacije u sektoru, itd. Prvog dana konferencije u okviru poster prezentacije predstavljen je projekat “Aktivna kontrola gubitaka u vodovodu Istočno Sarajevo” kojeg je realizovao naše preduzeće uz finansijsku pomoć IAWD i Svjetske banke.