Studenti Građevinskog fakulteta iz Sarajeva posjetili filter postrojenje Tilava

U srijedu 16. maja KP "Vodovod i kanalizacija"ad je bio domaćin studentima Građevinskog fakulteta u Sarajevu - odjsek za hidrotehniku. Oragnizovana je posjeta izvorištu Tilava te objektu postrojenja za kondicioniranje vode - "Filter Tilava". 

Studenti su imali priliku da se pobliže upoznaju sa radom sistema filtera Tilava, tehnološkim procesom i izazovima u procesu kondicioniranja vode. Pored toga studenti su upoznati i sa funkcionisanjem cjelokupnog vodovodnog sistema Tilava kojim upravlja naše preduzeće.