Puštanje u rad nove pumpne stanice "Tešanovo brdo"

Dana 05.02.2020. godine puštena je u rad pumpna stanica "Tešanovo brdo" na istoimenoj lokaciji.

Stanovnici ove ulice su do sada bili na gravitacionom načinu snabdijevanja, pritisak vode nije bio zadovoljavajući te je izgradnjom nove pumpne stanice riješen taj problem u nešto više od 20 objekata. Na vodovodnu mrežu priključen je i novoizgrađeni objekat za šest socijalno ugroženih porodica, čiju izgradnju je finansirao Sektor za izbjeglice i raseljena lica Vlade Republike Srpske u saradnji sa Opštinom Istočno Novo Sarajevo. Takođe, na ovu pumpnu stanicu moguć je priključak novih objekata.