Održan seminar „Aktivna kontrola gubitaka u vodovodnim sistemima“

KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo i Dunavski vodni program u saradnji sa Udruženjem vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) organizovali su seminar pod nazivom „AKTIVNA KONTROLA GUBITAKA U VODOVODNIM SISTEMIMA“. Seminar je održan u utorak 12. septembra 2017. godine u hotelu „Espana“ u Istočnom Sarajevu.

Seminar je organizovan u sklopu realizacije projekta „Aktivna kontrola gubitaka u vodovodu Istočno Sarajevo“ koji realizuju KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo i Tehnički sekretarijat IAWD a u okviru granta Dunavskog vodnog programa. Osnovni cilj seminara je bila razmjena iskustava stručnjaka iz vodovodnih preduzeća u oblasti smanjenja i kontrole gubitaka vode u vodovodnom sistemu.

Učešće na seminaru uzelo je nekoliko eminentni stručnjaka iz ove oblasti, Jurica Kovač (Hrvatska) sekretar IWA grupe za problematiku gubitaka, Đevad Koldžo ekspert sa dugogodišnjim iskustvom, Alen Robović UNDP, doc.dr Goran Orašanin Mašinski fakultet u I. Sarajevu, koji su prezentovali radove na temu savremenih pristupa u rješavanju ove problematike. Na seminaru je prezentovan rad na uspostavi pilot OZB u Istočnom Sarajevu (Dobrinja IV) te primjeni aktivne kontrole gubitaka u vodovodnom sistemu Istočnog Sarajeva. Učešće su uzeli i predstavnici 14 komunalnih preduzeća iz BiH i Srbije, a neka od njih su prezentovali vlastita iskustva (vodovodi Prijedor, Bijeljina, Čajetina i Užica) na smanjenju neprihodovane vode, izazove i probleme sa kojim se suočavaju, te primjere dobre i loše prakse u komunalnim preduzećima.