Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine

Svjetski dan zaštite životne sredine se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna , sa ciljem da se podigne svijest o brojnim ekološkim problemima. Prijedlog da se obilježava 5. jun Generalnoj skupštini UN-a je dala delegacija Jugoslavije na Konferenciji o zaštiti životne sredine 1972. godine u Stokholmu.

U cilju obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, naše Preduzeće je organizovalo čišćenje jednog dijela zelene površine na lokaciji Kasindo, ulica Sokolska. Pomenuta lokacija nije godinama održavana i predstavljala je priličan problem mještanima kako zbog insekata i drugih životinja, tako i zbog otežanog mimoilaženja automobila jer je granje suzilo ionako uzak kolovoz. Uz lijepu riječ mještana naša ekipa je raskrčila zapušteno granje, pokosila travu i očistila od smeća prilaz do Kasindolskog potoka koji tu ulicu dijeli od bolnice “Srbija”.
Takođe, u cilju očuvanja i zaštite životne sredine KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Istočno Sarajevo je doniralo dvadeset sadnica Javora, od čega je sedam zasađeno u ulici Nikole Tesle, a preostale će biti sađene na jesen kako bi se izbjegao rizik od sušenja sadnica.