OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM UVEDENIH MJERA ZBOG KORONA VIRUSA

U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske o preventivnim mjerama u vezi sa virusom korona, KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Istočno Sarajevo donosi sledeće :

- Organizuje se rad sa minimalnim brojem izvršilaca uz izvršavanje svih funkcija kako bi se ograničio broj ljudi koji su istovremeno u zatvorenom prostoru;
- Trudnice, dijabetičari i hronični bolesnici ne treba da dolaze na posao;
- Dio zaposlenih na administrativnim poslovima za koje rukovodioci smatraju da mogu raditi od kuće, takođe ne treba da dolaze na posao, nego da posao obavljaju od kuće;
- Služba za proizvodnju i distribuciju vode radiće redovno i u punom kapacitetu s ciljem obezbjeđivanja redovnog, 24-časovnog vodosnabdjevanja;
- Služba tehničkih poslova radiće redovno sa ciljem opravke svih kvarova na vodovodnoj mreži radi obezbjeđenja urednog vodosnabdjevanja. Dežurna služba će biti aktivna 24 časa;
- Molimo sve potrošače da bez prijeke potrebe ne dolaze u službene prostorije KP "VIK", te da svu komunikaciju obavljaju telefonom, mail-om ili putem elektronskih obrazaca koji su dostupni na veb stranici preduzeća;
- Svakodnevno se vrši dezinfekcija svih prostorija koje koriste zaposleni u saradnji sa sanitarnom službom preduzeće uz pojačanu ličnu higijenu svih zaposlenih
- Naši dežurni telefoni su svi u funkciji 24 časa:
057 342 742
057 340 249
Faks: 057 340 480
- Mail za prijavu kvarova: prijava.kvarova@vikis.info

Ova odluka stupa na snagu danas 16.03.2020. i biće sprovođena dok Vlada Republike Srpske istu ne poništi ili izmijeni.