Obavještenje o radovima na smanjenju neprihodovane vode u DMA zoni Vojkovići

KP  „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo u narednom periodu mart-jun započinje aktivnosti na smanjenju neoprihodovane vode tj. smanjenju količina vode koja se izgubi uslijed: kvarova na vodovodnoj mreži, krađe od strane nelegalnih korisnika, utrošene a neizmjerene i nenaplaćene količine vode (iz gradske hidrantske mreže, neispravni vodomjeri  i sl.). Planirano je da se prve aktivnosti na smanjenju neprihodovane vode u 2022.godini  izvrše na DMA zoni Vojkovići (naselje Vojkovići i naselje Krupac). Otkriveni kvarovi biće sanirani, a otkriveni nelegalni priključci blindirani te vlasnici pravno sankcionisani.

Radovi koji će se provoditi u periodu aktivnosti na smanjenju neprihodovane vode za DMA Vojkovići su:

- stavljanje u funkciju (operativnost) svih zatvarača i hidranata

- podijela DMA zone na podzone sa praćenjem noćnog protoka po podzonama

- ugrađivanje logera pritiska po podzonama

- zamjena starih vodomjera

- lociranje nelegalnih priključaka

- saniranje pojedinih dijelova mreže gdje se uzastopno na cjevovodu javljaju pucanja

Neki od navedenih radova kao što su stavljanje u funkciju zatvarača, te otklanjanje kvarova ili saniranje dotrajale mreže iziskivaće zasijecanje i prekopavanje asfaltnih površina saobraćajnica i trotoara.

Zbog navedenih radova povremeno će dolaziti do kraćih prekida u isporuci vode ili do zamućenja vode u pojedinim dijelovima gradskog  vodovoda. Navedeni radovi imaju za cilj poboljšanje cjelokupnog stanja vodosnabdijevanja na području grada Istočno Sarajevo  te molimo  korisnike usluga  za razumijevanje i strpljenje.