Izvršena nabavka novog teretnog vozila

KP „Vodovod i kanalizacija“ ad Istočno Sarajevo je izvršilo nabavku novog motornog teretnog vozila marke IVECO ML 180E25.

Za potrebe prevoza materijala potrebnog za rad na terenu, za potrebe prevoza mašina, alata i opreme na teren,  komunalno preduzeće do sada nije posjedovalo kamion koji bi zadovoljio te potrebe.  Novo teretno vozilo je većih gabarita i nosivosti u odnosu na male kamione sa kojima je rađeno do sada , a kako se svakodnevno povećava broj potrošača i obim posla tako se ukazala potreba za nabavkom veće radne mašine koja će time što je nova donijeti i brojne uštede Preduzeću. Radne mašine i vozila koja se koriste za teren su prilično dotrajala i stara, samim tim njihovo održavanje je skuplje i potrošnja veća. Ove godine naše Preduzeće je izvršilo nabavku velikog bagera i time zanovilo i uveliko olakšalo svakodnevne radove, a sada poboljšanjem u vidu novog i kapacitetom većeg  kamiona će se povećati i efikasnost rada na terenu.