Izvještaj o ispravnosti vode

KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo  u saradnji sa  JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” Regionalni centar Istočno Sarajevo redovno vrši  kontrolu zdravstvene ispravnosti vode u gradskom sistemu vodosnabdijevanja. Uzorci se uzimaju tri puta mjesečno, i to po 7 uzoraka  sa vodovodnog sistema Tilava na tri (3) stalne tačke, a ostali uzorci se uzimaju na rubnim dijelovima mreže (tzv. slijepi krakovi) kao i na mjestima u neposrednoj blizini vrtića, škola i drugih javnih ustanova. Za područje Trnova i Kijeva uzorci se uzimaju na četiri (4) tačke.

Utvrđivanje ispravnosti vode za piće vrši se  prema propisima čl. 4. stav 1. i 2. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju „Službeni glasnik Republike Srpske“ br.88/17. Svi uzeti uzorci se podvrgavaju  fizičko-hemijskim ispitivanjima (miris, boja, mutnoća, NH4, hloridi, NO2, NO3, FE, Mn…), mikrobiloškim ispitivanjima, te mjerenjima na  na terenu i to: temparatura, rezidualni hlor i PH vrijednost.

Pored uzetih uzoraka naš sanitarni tehničar svakodnevno mjeri rezidulni hlor i mutnoću na više mjernih tačaka na gradskoj vodovodnoj mreži.

Rezultati svih analiza pokazuju da je voda za piće  sa svih naših izvorišta odnosno u našem vodovodnom sistemu zdravstveno ispravna, i  da zadovoljava sve propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namjenjene za ljudsku potrošnju „Službeni glasnik Republike Srpske“ br.88/17.

Napominjemo da voda povremeno može biti bijela što potiče od zraka zarobljenog u cjevovodu i ne utiče na zdravstvenu ispravnost vode.  U slučaju da je voda mutna, žuta i sadrži čestice mulja, najvjerojatnije došlo je do kvara odnosno pucanja cjevovoda, ili neke druge intervencije na mreži, te molimo da takvu pojavu prijavite na naše dežurne telefone ili putem mejla.

Radnici na terenu nakon svih intervencija na vodovodnoj mreži ispiraju cjevovode na hidrantima i muljnim ispustima. Ispiranje cjevovoda vrši se i nakon eventualnih pritužbi potrošača na uočenu boju odnosno mutnoću vode.

Nalaze o zdravstvenoj ispravnosti vode redovno objavljujemo na zvaničnoj web stranici našeg Preduzeća i dostupan je građanima na uvid.