Danas potpisan ugovor o sufinansiranju projekta "Odvođenje fekalnih voda sa područja naselja Miljevići"

Na javnom konkursu za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata koji je objavio Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske,  kao najbolji projekat u oblasti 2. Zaštita voda, podoblast 2.2. izabran je projekat K.P. „Vodovod i kanalizacija“ A.D. Istočno Sarajevo.

Danas je u Banja Luci potpisan ugovor o sufinansiranju projekta iz oblasti zaštite životne sredine pod nazivom „Odvođenje fekalnih voda sa područja naselja Miljevići“ a ugovor su potpisali ispred Fonda za zaštitu životne sredine gospodin  Srđan Todorović, ispred Opštine Istočno Novo Sarajevo načelnik Ljubiša Ćosić i ispred K.P.“Vodovod i kanalizacija“ A.D. Istočno Sarajevo direktor Jovan Katić.  Ukupna vrijednost projekta je 166.074,25KM od čega Eko Fond učestvuje sa 90.000KM a Opština Istočno Novo Sarajevo sa 76.074,25KM. Sadašnji stepen razvoja je ograničen jer kanalizaciona mreža nije razvijena a dio koji postoji nije uvezan u gradski kanalizacioni sistem tako da otpadne vode ovog područja se ispuštaju direktno u lokalni potok što dovodi do njegove kontaminacije. Realizacijom projekta stvaraju se uslovi za dalji razvoj kanalizacione mreže u okolnim naseljima što obezbjeđuje mogućnost za razvoj poljoprivrednih djelatnosti i turizma, izgradnje vikend naselja na cjelokupnom području, kao i mogućnost korišćenja lokalnog potoka za navodnjavanje i stočarstvo.  Cilj projekta „Odvođenje fekalnih voda sa područja naselja Miljevići“ je uvezivanje postojećeg gradskog kolektora u Beogradskoj ulici sa postojećim kolektorom u naselju Miljevići, u dužini 1.300m.