Aпел потрошачима за рационално кориштење воде

Поштовани корисници,  

обзиром на велике врућине и високе температуре протеклих дана, због чега је евидентна енормна потрошња воде која пријети да уруши уредно водоснабдијевање свих становника града, упуућујемо апел да се вода из градског водовода  троши савјесно и рационално за основне потребе. У градском водоводном систему имамо довољне количине воде за све потрошаче уколико се вода троши рационално и на начин како је прописано актима који то регулишу. Нерационална и ненамјенска потрошња за посљедицу има повремени слабији притисак у мрежи, убрзано пражњење резервоара као и нарушавање система водоснабдијевања а што као крајњи резултат има отежано водоснабдијевање појединих дијелова нашег града.

КП „Водовод и канализација” а.д Источно Сарајево наглашава да у складу са чланом 17. Закона о комуналним дјелатностима и чланом 20. Одлуке о водоводу и канализацији на подручју града Источно Сарајево активности као што су наводњавање пољопривредних површина, залијевање зелених површина, пуњење базена, прање плочника, тераса и дворишта, злоупотреба хидраната и слично, представљају ненамјенску потрошњу воде за пиће.

Повећана потрошња воде посебно је изражена у насељима: Војковићи, гдје потрошња достиже до 37 л/с са просјечних 16 л/с, те у Горњем Которцу, Доњим и Горњим Младицама, Топлику као и код потрошача са резервоара Криж (улице:Филипа Вишњића, Касиндолска, Јована Дучића, Соколска, Колубарска, Бранка Радичевића, Бојовића, Младичка,  Зорана Боровине, Павловића, Гатачка, Грабска, Насеље слободе, Стефана Немање, Цара Лазара, Цара Душана). Поређења ради потрошња од 37 л/с, која у појединим периодима представља потрошњу насеља Војковићи, по међународним стандардима је довољно за 18500 становника.

Уколико се тренд ненамјенске и нерационалне потрошње воде настави и наредних дана, КП “Водовод и канализација” а.д. Источно Сарајево, биће приморано да потрошаче који воду користе за наводњавање пољопривредних и зелених површина, пуњење базена, прање плочника и дворишта  привремено искључи са градске водоводне мреже у складу члана 62. Одлуке  о водоводу и канализацији на подручју града Источно Сарајево, и на тај начин осигура  да сви грађани имају довољно воде за основне потребе, као и да се очува систем водоснабдевања . Осим тога нерационална потрошња подлијеже кажњавању у складу са Законом о комуналним дјелатностима . Посебан акценат и нерационална потрошња је примјећена у залијевању пољопривредних површина у раним јутарњим часовима и предвечерју (Од 18:30 до 21:30 часова).

Као што је већ написано, такво понашање и испуштање великих количина воде у баште прави велике проблеме у градском систему водоснабдијевања уз убрзано пражњење резерворара. Напомињемо да градски систем водоснабдијевања НИЈЕ СИСТЕМ НАВОДЊАВАЊА и није прављен у ту сврху.  Из тог разлога ако се такав тренд настави осим искључења са мреже и кажњавања у складу са законом о комуналним дјелатностима, разматрамо и могућност ограничавања дотока воде за поједина насеља у складу са  бројем становика и стварним потребама увећан за одређени проценат. Будимо одговорни и рационално користимо воду у складу са Законом и осталим прописима.

Мислимо на своје комшије и својом одговорношћу омогућимо свима једнако право на кориштење воде из градског водоводног система за потребе за које је исти намјењен.