Apel potrošačima za pravilno odlaganje otpada

Kako je u skorije vrijeme zaprimljeno znatno više prijava o začepljenju kanalizacione mreže, ekipe koje izlaze na teren i rade odčepljenje su primjetile povećanu količinu nerazgradivog otpada u kanalizacionoj mreži.

Veliki problem predstavlja neprimjereno odlaganje vlažnih maramica, higijenskih uložaka, pelena, hirurških rukavica, zaštitnih maski i sličnog nerazgradivog otpada. Osim što neprimjereno odlaganje otpada dovodi do  začepljenja u odvodnim cijevima, ozbiljno opterećuje gradski kanalizacioni sistem te dovodi do zastoja rada kanalizacionih pumpnih stanica usljed čega dolazi do prelijevanja i izlijevanja kanalizacijskog sadržaja. Posljednjih mjeseci tokom pandemije korona virusa kada je pojačana higijena u domaćinstvima, porastao je broj predmeta koji su kao otpad završili u toaletnim šoljama, posebno vlažnih maramica, rukavica i zaštitnih maski. Apelujemo na građane da s tim otpadom postupaju na način da ga  odlože u komunalni otpad a ne u slivnike i wc šolje.