50 godina od puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje vode "Tilava"

Na današnji dan prije 50 godina počelo je sa radom postrojenje za prečišćavanje vode „Tilava“.

Vodovodni sistem Tilava građen je od 1951.godine, i u funkciji vodosnabdjevanja je od 1954.godine. Vrelo Tilava je tipično kraško vrelo sa oscilacijama u izdašnosti i intezivnim mućenjem u periodu velikih kiša i topljenja snijega, što je uzrokovalo periodično isključenje postrojenja iz pogona.
29.11.1968. godine u pogon je pušteno postrojenje za prečišćavanje vode  „Tilava“ kapaciteta 180 l/s.